onsdag, mars 07, 2012

Kony 2012

Ni är många som redan sett denna, men ni som inte gjort det, här är en chans till. Ta den. I sämsta fall får du se en utomordentligt välgjord film. I bästa fall får ditt liv ny mening.(Observera: Den här filmen sprids väldigt snabbt just nu, vilket jag även medverkar till. Vill du göra detsamma tycker jag att du ska göra det. Men märk väl att det i alla typer av virala kampanjer bör finnas ett sunt ifrågasättande – så också i denna. Organisationen som står bakom filmen inte är okontroversiell. Kritiska röster menar att kampanjen är onyanserad och naiv och att skänkta pengar hamnar i fel händer.

Jag valde att ändå sprida filmen vidare av två skäl. Dels att den, som film, är ett fantastiskt hantverk och sevärd enbart av den anledningen. Dels att den är inspirerande i sitt budskap om engagemang och solidaritet. Plus förstås att grundproblemet är sant: Kony borde stoppas och tvingas stå till svars för sina handlingar. Det är om HUR man klokast gör detta som åsikterna går isär. Vill du läsa på mer om det kan du börja till exempel här.)

Inga kommentarer: