söndag, februari 18, 2007

Några med mer på fötterna än jag

Några göteborgsläkare ger Annica Dahlström svar på tal.
(Jag har tidigare skrivit om Dahlström här och här.)

Sköna citat: "Enligt Dahlström gör mäns begränsade synfält att de inte kan uppfatta barn eller dammråttor. Vore det så förstår inte vi varför de tillåts vara piloter, taxichaufförer eller flygledare."

"Annica Dahlström menar att kvinnor bör stanna hemma minst tre år. Brist på mammakontakt leder till individer som är osäkra, aggressiva, stresskänsliga och löper ökad risk för alkohol- och drogmissbruk. Hon drar dessa slutsatser med hänvisning till djurförsök av maternal deprivation. Denna försöksmodell innebär att djurungar får ligga ensamma och hungriga och pipa på ett kallt burgolv. Att jämföra detta med situationen för barn som vistas på dagis eller med sina fäder är både dumt och elakt mot pappor och förskollärare."

"Annica Dahlström hävdar att feminister vill undanhålla biologiska fakta från allmänheten. Vi hävdar i stället att Annika Dahlström uppfunnit fakta som saknar vetenskaplig täckning för att stödja sina egna privata åsikter och därmed missbrukat sin ställning som forskare. En forskare måste redovisa vetenskapliga fynd på ett korrekt sätt, vare sig hon kommunicerar med allmänheten (populärvetenskap) eller med andra forskare. Det är rentav ännu viktigare att tala sanning för lekmän, eftersom dessa har mer begränsade möjligheter att själva granska sanningshalten i vetenskapliga utsagor. Vi anser att Annica Dahlström har brutit mot denna självklara etiska regel."

Yey!

Andra bloggar om: , ,

15 kommentarer:

Anonym sa...

Jag kan bara instämma, YAY!

Som man känner jag mig personligt förolämpad av mycket det Dhalström säger...

Anonym sa...

Och årets New Age pris går till................:
Annica Dahlström!

Anonym sa...

Annica har helt rätt i det hon säger.

Att en psykologstudent (LOL!) och några feminazistiska läkare inte alls hänger med i forskningen och till varje pris förnekar allt som inte är politiskt korrekt, förändrar ingenting.

Ett citat ur artikeln med fåntrattarna som kritiserar Annica:

"I fråga om det som IQ-testet utvecklades för att mäta förmåga att klara studier är flickor som bekant överlägsna pojkar i de flesta skolsystem."

Nej, detta är helt fel. En avhandling från lärarhögskolan i Stockholm konstaterade att tjejer får högre betyg än pojkar som presterar lika väl. Orsaken till detta var oklar.

Dessutom konstaterades det att trots att tjejerna hade bättre betyg än killarna så presterade killarna bättre vid tester än dessa tjejer. Alltså får tjejer betyg inte baserat på kunskap eller färdighet, utan baserat på ngt annat: sitt kön.

Klart killarna får sämre betyg om dom inte ens bedöms på samma sätt som sina kvinnliga klasskamrater. Detta mäts tex vid centralprov vid vilka pojkar som sagt presterar bättre (trots sina lägre betyg).

Exakt på samma orättvisa sätt fungerar det i alla feminazistiska samhällen i världen (Sverige, Kanada, Usa, mfl) där pojkar systematiskt blir diskriminerade i skolan.

Det är ingen slump att födslotalen i alla feministiska länder är negativa (om vi bortser från invandrare som inte är feminister): feministiska kvinnor föder få eller inga barn och detta är ett sjukdomstecken hos alla populationer, oavsett djurart.

Feminazism är osund och orättvis.

Magnus sa...

Ja, det där kändes skönt. Jag betraktar henne som manshatare. Jag skiter faktiskt i att hon tycker jag har större hjärna. Jag vill hellre ta hand om ungarna.

Sara Ödmark sa...

Om någon känner för att gå i mer avancerad polemik med anonymous här (varför är just alla feminazi-kommentarer anonyma?) så varsågod. Jag har tagit den här diskussionen en gång för mycket känns det som just nu.
Jag kokar dock ner ditt resonemang till två kärnpåståenden. 1. Pojkar diskrimineras i skolan. 2. Födslotalen i Sverige är negativa och det är ett sjukdomstecken som beror på feminism.
Till detta säger jag bara: Nr 1 har ingenting som helst med Annica Dahlström att göra. Det är inget jag hört henne argumentera kring, utan det måste vara din egen lilla teori. Redogör gärna för de forskningsresultat du drar denna slutsats utifrån. Jag har nämligen sett en del forskning som pekar på det motsatta. OM det skulle vara sant är det självklart något som ska motverkas. All diskriminering är nämligen (i alla fall utifrån min personliga feministiska människosyn) fel.
Vad gäller din andra tes: Ja, för människan är ju en utrotningshotad art verkligen. Ett feministiskt samhälle skulle säkert innebära att vi dör ut alldeles av oss själva. Mmm, det låter troligt. Var det inte även så att om det skulle skapas ett jämställt samhälle där inga maktstrukturer gynnar personer av ett specifikt kön så skulle plötsligt alla barn självantända?

Fredrik Westerlund sa...

Ha ha ha, jag skrattar halvt ihjäl mig! Du är så bra.

Anonym sa...

Märkligt nog sväljer feminister DN:s artikel med hull & hår (eg. inte så märkligt iofs, alltid lättare att belkräfta sin nidbild än att söka nyansera sina uppfattningar). Trots dess avsaknad av referenser och dess falska bild av ett "konsensus" mot allt som Dahlström för fram. Artikeln i DN var dessutom skriven av feminister som Chapkowska (ledamot i Fi & med tydliga kopplingar till DN:s redaktion och deras intressen i frågor om diskussionen om kön) vilket ger anledning till viss granskning här också.

Vetenskapligt faller i princip samtliga påståenden i artikeln, och konsensus & uppföljda studier väger klart mot det man selektivt valt ut för att få kritiken att framstå som just "solid" och präglad av det konsesus artikelförfattarna önskar fanns i frågorna.

Eftersom bloggvärlden är snabbast med att svara så följer här två länkar för den som vill fördjupa sig i vad som också är propagandiskt med DN-artikeln ifråga.


http://www.xingfu.se/blogge/posts/07/02/18/Koensbiologin+gaeller+alltjaemt/
http://kulturrevolution.wordpress.com/2007/02/18/feministisk-desinformation

och mer kritik lär vänta..

rigg sa...

Saom: En av de få anledningar jag kan komma på att kommentera anonymt är att man just vill vara anonyn, inte vilja (kunna... våga...) stå för det man har skrivit. "feminazistiska läkare", "fåntrattar". Oj vad den anonyme tar i ;)

Gissar att det är en pojke som inte fått det betyg han önskade i konkurrens med sina kvinliga klasskamrater som döljer sig bakom signaturen.

Dahströms påstående om IQ-testets manipulation är ju helt idiotiskt i sig...

Anonym sa...

det kanske har gått förbi er, men funktionen att posta annonymt kan användas av alla som inte har bloggkonto & inte upptäckt möjligheten "other" (som jag nu sett). Och jag, kalla mig Person325 (ungefär lika icke-annonymt som övriga namn här i kommentarerna), som skrev inlägget om kritik mot artikeln i DN med länkar till bloggar är inte samma person som skrivit om "feminazism" - och tänker földakteligen inte heller försvara det ordvalet.

Vidare framstår de flesta som rätt annonyma tills de anger för- och efternamn, adress och telefonnummer (om inte personnr).

Anonym sa...

Förresten;

i artikeln hänvisas det till att självmorden inte ökat i Sverige och att Dahlström bör kolla med officiell statistik. Vad artikelförfattarna dock bortser från är att självmorden i den här intressanta målgruppen unga har ökat de senaste åren. Således är det inte Dahlström utan artikelförfattarna som bör kolla närmre med officiell statistik.

osv.

Vad gäller manipulation av IQ tester så är det inte bara stuntprat. Iaf inte i Sverige, där forskare ständigt mobbas av etablisemanget om de kommer fram med politiskt inkorrekta slutsatser. Då är det lätt att ana att forskare söker göra om sina försök tills de får resultat som är gångbara i offentligheten, kommer ge nya sponsorpengar osv.

Anonym sa...

"Pojkar får väsentligt lägre slutbetyg än flickor i matematik, svenska och engelska i förhållande till vad de presterat på nationella proven. Det visar en ny statistisk undersökning som spänner över nästan tio år. "

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=576643&previousRenderType=6

Unknown sa...

tyvärr så rinner det ofta iväg i "meta"-diskussioner kring en debatt som denna. Diskussionen slingrar sig kring födslotal, svårfunna avhandlingar med luddiga slutsatser och statstik.

Det som jag anser väger tyngst i kritiken, och som tagits upp tidigare i DN, är att Dahlström utnyttjar sin position som professor/forskare inom neurobiologi när hon luftar sina löst grundade slutsatser om småbystade kurskamrater, mammaledighet och annat utanför hennes ämnesram.

(..samt att hon hittar på fakta och så då...)

Anonym sa...

Klart det finns skillnader!
Mäns och kvinnors hjärnor är strukturerade och fungerar på olika sätt. Om de skillnader som finns i ex. ordflöde och att uppfatta visuella stimuli är en följd av arv eller miljö är ju en annan sak. Vidare ska det väl sägas att skillnaderna inom könen är betydligt större än skillnaderna mellan dom. Vi är betydligt mer mer lika än olika. Skillnaderna finns, sen har ju Dahlberg en otroligt livlig fantasi när det gäller att hitta på möjliga konsekvenser (som att pappor inte kan ta hand om sina små barn och att vi män har en biologisk nedsättning som gör att vi inte ser hur stökigt och smutsigt det är hemma).

Dahlbergs uppsåt är ju faktiskt bra. Om vi inte förstår skillnaderna som finns mellan män och kvinnor rent biologiskt kommer vi inte kunna skapa jämställdhet. Hennes slutsatser är ju dock fullständigt uppåt väggarna och man borde kunna svara på dom på ett betydligt bättre sätt än Chrapkowska & Co gör.

Med handen på hjärtat tror jag faktiskt inte att Chrapkowska & Coskulle skulle kunna erkänna att det fanns neuropsykologiska/biologiska skillnader mellan könen även om det rådde fullständig konsencus kring frågan i den "vetenskapliga världen". Tesen att genus ENDAST är en social konstruktion är en sanning, som jag upplever, inte får ifrågasättas på några villkors vis.

Båda sidor är nog lika goda kålsupare!

Sara Ödmark sa...

Dahlström svarar nu själv på kritiken.
Hon undrar "vad är det som är så farligt med det här?" Och det kan man väl undra.
Jag är öppen för forskning. Jag är inte alls helt oemottaglig för att diskutera skillnader mellan män och kvinnor. Men: faran ligger i att det redan finns så otroligt starka könsroller cementerade i vårt samhälle, och jag försöker med näbbar och klor motverka allt som förstärker de bilderna. Särskilt om det är så extremt, apart och i många fall dåligt underbyggt som i Dahlströms fall. Ja, det kanske finns skillnader mellan könen, men skillnaderna INOM könen är större, och skillnaderna skapade socialt och kulturellt är så oändligt mycket större.
Faran i att föra Dahlströmska diskussioner ligger i att hon vill att män och kvinnor ska behandlas olika. Det är mycket därför hon för fram sina åsikter, för att hon anser att vi måste vara medvetna om skillnaderna för att kunna bemöta dem. Däri ligger en massa faror och lurar.
Det betyder att människor skulle bemötas och behandlas olika enbart på grund av deras kön. Att det, än mer än idag, skulle förväntas olika saker av flickor och pojkar.
Det tycker jag är fel, och ytterst farligt.

Anonym sa...

Ganska snabbt efter att ha sett rubriken och ingressen till en så aggressiv artikel som attacken mot Annica Dahlström, letar jag upp författarnas signaturer. Finner då en apart kvartett med tveksamma meriter inom det aktuella området: neurofysiologi. Ingen specialistkompetent och bara en disputerad, och då inom ett avlägset fält, dvs få gedigna kunskaper inom det attackerade området.
Förstår då att attacken är politiskt, och inte vetenskapligt, grundad. När de dessutom angriper Dahlström för att använda resultat från djurexperiment som odugliga, förstår jag att kompetensen än nära noll. Upprepade experiment med samma utfall är vetenskapens enda sätt att belägga uppställda hypoteser. För neuriområdet kan bara djur, oftast råttor eller möss, gälla. Man experimenterat nämligen inte med människor. Förhållandet kallas etik. Indirekt kan man dock i stora epidemiologiska undersökningar få vissa belägg om resultaten från djuren kan överföras till människans värld. Och ska resultat av undersökningar på människor vara trovärdiga krävs mycket:
många, många deltagare– många tusen, där hälften ska vara kontrollgrupp som inte utsätts för någon behandling, men heller inte vet om detta. Dessutom ska de vara slumpmässigt utvalda. Svåra krav som sällan uppfylls, men som t ex krävs för att ett nytt läkemedel ska kunna släppas ut i handeln.
Inom neuroforskningen vet man mycket om mushjärnan, mer än om människans. Och i dag kan man jämföra dem med varandra för det finns en undersökningsmetod som inte skadar. Det går att se hur vi människor tänker och hur hjärnan reagerar på olika händelser och intryck. Funktionell magnetröntgen kallas det och är i dag neuroforskarnas verktyg nummer ett. Dagligen kommer nya rön från sådana studier och bygger upp vetandet om hur vår hjärna fungerar i olika situationer. Dessutom märks tydligt hur olika våra hjärnor är, inte bara mellan könen utan också mellan individerna med samma kön. Resultaten är helt i samklang med vad Annica Dahlström redovisar på sitt personliga och begripliga vis. Kolla själv genom att söka på webben (eller google) om neurologi och hjärnforskning och kombinera med sökord som barn, män, kvinnor, sex, osv, på engelska såklart. Och du förvånas över denna värld av kunskap som döljer sig där. Få mäktar med att tillgodogöra sig detta. Men specialisten kan nästan klara det inom sitt område, som Annica gör inom neurologin. Men en mikrobiolog vandrar i ingenmanslandet när neurologi är sökordt, en psykolog och en primärvårdsläkare likaså. Märk också att Annica Dahlström som mentor haft det karismatiska geniet professor Nils-Åke Hillarp, den varme professorn bakom Göteborgsskolans neurobiologiska framgångar. Samma skola som ödmjuke Arvid Carlsson också gått i med ett nobelpris som följd. Undervärdera inte Annica Dahlström för att hon törs förenkla de komplicerade förlopp i hjärnan som styr vårt själsliv olika hos män och kvinnor, och är extra känsliga hos nyfödda barn.
Kjell Lindqvist, erfaren medicinjournalist